Rádi Vám představujeme novou službu v nolimits – fotogeometrické vyšetření páteře – metodu pro diagnostiku skoliózy u dospělých a dětí bez použití rentgenu.

Na těle vyšetřovaného se speciální fixou označují body – na lopatkách, ramenech, obratlích, uších apod. Poté se dělá několik fotografií zezadu a z profilu. Speciální program zpracovává fotografie, a ukazuje výsledky – přítomnost a charakter vykřivení páteře, úhly zkosení lopatek, pánve a ramen. Fotogeometrické vyšetření umožňuje stanovit abnormality fyziologických křivek páteře. Po přesné diagnostice se vybírá individuální sestava cvičení podle Evminove metody, která obnovuje správnou polohu páteře a pomáhá napravit patologii – skoliotické držení těla, hrbení, hrudní, bederní, S a C skoliózy.

Od 4.03. v nolimits děláme fotogeometrické vyšetření po předchozím objednání na všech pobočkách. Cena pro nečleny klubu – 600 Kč, členy klubu mají nárok na 30% slevu a tak zaplatí za vyšetření 420 Kč. Rezervujte si termín vyšetření na stránkách https://nolimitsclubs.cz/index.php/fotodiagnostika/