Stárnutí páteře je možné zpomalit

Staticko-dynamická zátěž na lidskou páteř vzrůstá díky její vertikální poloze, což způsobuje zrychlování jejího stárnutí. Negativní změny se u mnohých lidí projevují nejdříve na ploténkách, dokonce je můžeme pozorovat i u dvacetiletých.

Degenerativní změny v páteři se vysvětlují následujícím způsobem: Tlumení nárazů při chůzi, běhu, skákání se uskutečňuje na úkor meziobratlových plotének — chrupavkovitých vložek, nacházejících se mezi jednotlivými obratli. Chrupavčitá ploténka je vytvořena ze zevního fibrózního prstence a tekutého gelovitého jádra.
Fibrózní prstenec tlumí nárazy udržujíc gelovité jádro uprostřed obratle. Stárnutím vlákna fibrózního prstence slábnou, trhají se a vzdálenosti mezi obratli se zmenšují. Proto se tělesná výška člověka s věkem zmenšuje. Při natržení fibrózního prstence se tvoří trhliny, skrze které pak gelovité jádro „vylézá“. Takto vzniká vyhřeznutá ploténka. Sloupec obratlů uložených nad sebou pak vytváří páteřní kanál, ve kterém je uložena mícha. Z ní pak kostěnými otvory, tvořenými sousedním horním a spodním obratlem, vystupují nervové kořeny, dále se dělící na nervy, vedoucí až k jednotlivým tělesným orgánům.
Vyhřeznutá ploténka tlačí na nervové vlákno, dráždí jej a vyvolává tak zánět míšního kořene.

Proč záda bolí? (4)

Podle poznatků anglických pozorovatelů dvě třetiny současné populace trpí na různé úrovni rozličnými nemocemi vnitřních orgánů, které mají přímou souvislost se stavem páteře. A po čtyřicítce tvoří tato postižená část obyvatelstva celé tři čtvrtiny populace.
V čase domácího klidu se snažíme dopřát si pocit komfortu: pohodlně se usadíme v křesle, na židli nebo pohovce a ponoříme se do stavu, který nazýváme odpočinkem. Ale pro páteř je to jen domnělý odpočinek. Přirozeně slabé zádové svaly páteř při takovémto „odpočinku“ nemohou podepřít. Místo toho, abychom páteři po celodenní práci dopřáli regeneraci, způsobuje takovéto „uvolnění“ zkreslení její přirozené křivky.

Proč záda bolí? (3)

Hlavním „lékařem“ opěrného sloupu, hlavním obnovitelem ztracených funkcí je pohyb. Jenomže odcházíme z práce a místo aktivního pohybu usedáme do auta. Zastavení na semaforech, prudké brzdění, rozjíždění, znovu brzdění. Odborníci říkají, že „trhavé“ pohyby hlavy, které vznikají při jízdě automobilem, jsou také příčinou krční osteochondrózy. Když přijdeme domů, máme tendenci si sednout nebo lehnout, protože nás bolí záda nebo nás prostě obtěžuje celková únava.

Svalová únava a oslabení svalového korzetu je patologií, kterou bychom neměli přehlížet. Proč jsou onemocněním páteře, např. osteochondróze (opotřebované meziobratlové ploténky) a skolióze vystaveni lidé slabší, s hůře rozvinutými svaly?
Je všeobecně známé, že muži mají svalový korzet silnější než ženy, proto ženy hůře zvedají těžké věci. Kolikrát za den však musí žena zvednout dítě, nákupní tašky a jiné větší věci. Není divu, že si ženy častěji stěžují na „bolesti v zádech“. Proč si však stěžují také sportovci a fyzicky aktivní dělníci? Ti přece mají pořádný korzet! Proč tito trpí osteochondrózou? U nich je příčina jiná. Tím je neustálé přetěžování a mikro i makrotraumata.
Tedy zhoršení onemocnění páteře vyvolávají:
nedostatek pohybové aktivity, nadměrná nebo nepřiměřená zátěž, dlouhodobé setrvávání v chladu nebo nachlazení. K zhoršení může dojít také v důsledku nadměrného rozumového a nervového vyčerpání, anebo jako důsledek špatné nálady nebo deprese.

Proč záda bolí? (2)

K dosažení správného zatížení zádových svalů je zapotřebí, aby člověk během dne vykonával dva druhy absolutně rozličných pohybů:

  • Silové cviky pro velké zádové svaly
  • Lehké a pozvolné cviky pro hluboké zádové svaly
Existuje ještě třetí typ cviků, které mají naše záda rády. Jsou to cviky na jejich protažení a uvolnění. Určitě jste všichni viděli, jak se protahuje kočka. Možná právě proto kočky netrpí osteoporózou páteře. Když sdružíte tyto tři typy cviků a když je budete vykonávat každodenně, pak se možné problémy s páteří eliminují na minimum. A jestliže se navíc podaří tyto cviky provádět tehdy, kdy je páteř maximálně uvolněná, bude to ideální.
Co se vlastně děje s naší páteří? Pracujeme za počítačem, u stroje, za pokladnou, sedíme v lavici nebo za psacím stolem. V sedavé poloze je vykonáváno mnoho jednostranných pohybů rukou. Odpovídající skupina svalů ramenního pletence jsou neustále podélně nataženy. Z toho vzniká přetažení, únava a následně i disfunkce těchto svalů u dětí i dospělých.
O nic lépe na tom nejsou spodní části zad. Když sedíme, nachází se páteř v nepřirozené poloze, úhel sklonu se přitom mění, což velmi zatěžuje diafragmatické dýchání a to vytváří neblahé podmínky pro krevní zásobování částí těla od pasu dolů. Během dne tato poloha vyvolává svalovou únavu a v konečném důsledku se osteochondróza může projevit akutní bolestí a narušením držení těla.
Hypodynamie (málo pohybu), narušení držení těla, nesprávně organizovaná fyzická práce nebo profesionální sport jsou faktory spolupodílející se na rozvoji onemocnění páteře.

Proč záda bolí?

Proč mnohé z nás tak bolí záda? K tomu, abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme se podívat, jak lidská páteř funguje.
Zádové svaly se skládají za tří vrstev:
– vrchní vrstva – jsou to velké svaly, viditelné pod kůží.
– střední vrstva – jsou to svaly poněkud menší, které se nalézají pod velkými svaly.
– hluboké zádové svaly – tyto jsou velmi malé, nachází se podél páteře a my je nevidíme.
Každá vrstva svalů plní svoji funkci. Velké a střední svaly drží tělo svisle, jsou používány při chůzi i při vší práci, kterou člověk během dne vykonává. Tedy velké svaly vykonávají velkou a těžkou práci.
Malé svaly jsou proto malé, aby se velké práce neúčastnily. Jejich základním úkolem je držet obratle, aby se páteř nerozsypala, a také vyživují meziobratlové ploténky.
Samotná ploténka nemá ani krevní, ani lymfatické cévy. A kde nejsou cévy, tam nepřitéká krev. A kde nepřitéká krev, tam nejsou živiny, které krev přináší do každého tělesného orgánu.
Proto každá ploténka přijímá živiny od svalů, které se nacházejí vedle nich. Když sval pracuje, přitéká do něj krev a s ní i „živiny“. Sval dále část své výživy předává svému sousedu – obratli. Takovým způsobem získávají všechny obratle jim potřebné látky.
Ale zde je maličká komplikace. K tomu, aby mechanismus začal pracovat, je potřebí přimět tento malinký sval pracovat. Už jsme si říkali, že sval je malý; proto i jeho práce musí být malá. Jsou to lehké, pozvolné pohyby bez zátěže a námahy.