Preventor Evminova

Přednosti metodiky Evminova

Rychle a efektivně zbavuje bolesti v zádech.

Obnovuje funkčnost páteře, chrání ji a udržuje v dobrém funkčním stavu v průběhu celého života.

Je ekonomicky výhodnou a efektivní metodou prevence i eliminování důsledků nemocí páteře v individuálním režimu a v domácích podmínkách bez drahých léků.

Cena jednoho tréninku ve skupině (max. 9 lidi) – 300 Kč. Balíček 12 tréninků – 3000 Kč.

V mnoha případech může pomoci vyhnout se chirurgickým zákrokům na páteři.

Je jednoduchou a efektivní metodou korekce špatného držení těla i prevence skoliózy u dětí.

Formuje postavu, zvětšuje výšku, zlepšuje svalový korzet a zvyšuje vytrvalost.

Je efektivní metodou rehabilitace v pooperační fázi.

Přihlaste se teď na první trénink

Hodně nemocí – jeden problém: nemocná páteř

Ten, kdo nemá žádné problémy se zády, je šťastný člověk. Nemoci pohybového ústrojí patří v dnešní době mezi nejrozšířenější. Bez ohledu na nejrůznější farmaceutické preparáty a zavádění nových léčebných metod, počet onemocnění na skoliózu a osteochondrózu narůstá. Onemocněním páteře trpí více než 75 % lidí.

Mezi dětmi školního věku má téměř 90 % nesprávné držení těla z toho u 20 % z nich je diagnostikována skolióza. Jestliže dříve byly případy tohoto onemocnění ojedinělé, tak dnes se už v předškolním věku setkáváme se slabými zádovými svaly, hrbením se, odstávajícími lopatkami, kyfózou a skoliózou v masovém měřítku. Tyto změny mají svůj počátek v dětství, zvláště pak ve školním věku, pokračují v dospívání a v dospělosti přecházejí v klinickou osteochondrózu.

Současně je při deformaci páteře narušována také funkce plic, vegetativní nervové soustavy, srdce, jater, ledvin, objevují se gynekologická onemocnění, snižuje se ostrost vidění. Tyto nemoci se staly neoddělitelnou součástí života každé rodiny. Proto jedním z nejaktuálnějších problémů dneška je nalezení efektivních a dostupných metod a prostředků, které by mohly obnovit zdraví lidí v co největším měřítku.

Dnes můžeme celému světu předložit novou unikátní metodiku ve vztahu k prevenci onemocnění a léčby páteře.

Unikátnost této metodiky spočívá v její neobyčejné prostotě, úspornosti a v tom nejhlavnějším — v efektivnosti. Této efektivnosti se ve většině případů dosahuje velice brzy a výsledek se dá udržet po zbytek života.

Evminova metoda může pomoci obnově meziobratlových plotének, uvolní skřípnutá nervová zakončení a posílí svalový korzet. Právě posílení vnitřního svalstva se stane podporou pro Vaši páteř a pomůže její správné poloze, což může být hlavní prevencí bolesti.

Cvičební metoda Evminova

Cvičení podle metodiky Evminova spouští mechanizmy struktur vlastní obnovy páteře v různém věku. Může mít pozitivní vliv – od špatného držení těla, přes bolesti způsobené skoliózou, až po různé projevy osteochondrózy – vyhřeznutí plotének, radikulitídy, spondylartrózy apod.

Základem metodiky Evminova je pochopení „kultury“ páteře, tzn. pochopení      základních pravidel péče o páteř v průběhu celého života tak, abychom mohli    podpořit její zdraví a funkční stav, a také ji ochránit od negativních destruktivních vlivů. Mohli bychom to přirovnat k hygieně zubů. Určitým druhem „zubního kartáčku“ pro naši páteř je trenažér Evminova.

Metoda Evminova pomáhá ne jen pravidelné péči o naši páteř, ale v rámci možností pomáhá také obnovit její funkční narušení, které jsou příčinou nemocí páteře.

Chcete vědět víc? Přihlaste se a vyzkoušejte to

Přihlaste se teď na první trénink

 

Proč záda bolí?

Proč mnohé z nás tak bolí záda? K tomu, abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme se podívat, jak lidská páteř funguje.

Zádové svaly se skládají za tří vrstev:

– vrchní vrstva – jsou to velké svaly, viditelné pod kůží.

– střední vrstva – jsou to svaly poněkud menší, které se nalézají pod velkými svaly.

– hluboké zádové svaly – tyto jsou velmi malé, nachází se podél páteře a my je nevidíme.

Každá vrstva svalů plní svoji funkci. Velké a střední svaly drží tělo svisle, jsou používány při chůzi i při vší práci, kterou člověk během dne vykonává. Tedy velké svaly vykonávají velkou a těžkou práci.

Malé svaly jsou proto malé, aby se velké práce neúčastnily. Jejich základním úkolem je držet obratle, aby se páteř nerozsypala, a také vyživují meziobratlové ploténky.

Samotná ploténka nemá ani krevní, ani lymfatické cévy. A kde nejsou cévy, tam nepřitéká krev. A kam nepřitéká krev, tam nejsou živiny, které krev přináší do každého tělesného orgánu.

Proto každá ploténka přijímá živiny od svalů, které se nacházejí vedle nich. Když sval pracuje, přitéká do něj krev a s ní i „živiny“. Sval dále část své výživy předává svému sousedu – obratli. Takovým způsobem získávají všechny obratle jim potřebné látky.

Ale zde je maličká komplikace – k tomu, aby mechanismus začal pracovat, je zapotřebí přimět tento malinký sval pracovat. Už jsme si říkali, že sval je malý; proto i jeho práce musí být malá. Jsou to lehké, pozvolné pohyby bez zátěže a námahy.

K dosažení správného zatížení zádových svalů je zapotřebí, aby člověk během dne vykonával dva druhy absolutně rozličných pohybů:

Hypodynamie (málo pohybu), narušení držení těla, nesprávně organizovaná fyzická práce nebo profesionální sport jsou faktory spolupodílející se na rozvoji onemocnění páteře.

Hlavním „lékařem“ opěrného sloupu, hlavním obnovitelem ztracených funkcí je pohyb. Jenomže odcházíme z práce a místo aktivního pohybu usedáme do auta. Zastavení na semaforech, prudké brždění, rozjíždění, znovu brždění. Odborníci říkají, že „trhavé“ pohyby hlavy, které vznikají při jízdě automobilem, jsou také příčinou krční osteochondrózy. Když přijdeme domů, máme tendenci si sednout nebo lehnout, protože nás bolí záda nebo nás prostě obtěžuje celková únava.

Svalová únava a oslabení svalového korzetu je patologií, kterou bychom neměli přehlížet. Proč jsou onemocněním páteře, např. osteochondróze (opotřebované meziobratlové ploténky) a skolióze vystaveni lidé slabší, s hůře rozvinutými svaly?

Je všeobecně známé, že muži mají svalový korzet silnější než ženy, proto ženy hůře zvedají těžké věci. Kolikrát za den však musí žena zvednout dítě, nákupní tašky a jiné větší věci. Není divu, že si ženy častěji stěžují na „bolesti v zádech“. Proč si však stěžují také sportovci a fyzicky aktivní dělníci? Ti přece mají pořádný korzet! Proč i tito lidé trpí osteochondrózou? U nich je příčina jiná. Tím je neustálé přetěžování a mikro i makrotraumata.

Tedy zhoršení onemocnění páteře vyvolávají nedostatek pohybové aktivity, nadměrná nebo nepřiměřená zátěž, dlouhodobé setrvávání v chladu nebo nachlazení. K zhoršení může dojít také v důsledku nadměrného rozumového a nervového vyčerpání, anebo jako důsledek špatné nálady nebo deprese.

Podle poznatků anglických pozorovatelů dvě třetiny současné populace trpí na různé úrovni rozličnými nemocemi vnitřních orgánů, které mají přímou souvislost se stavem páteře. A po čtyřicítce tvoří tato postižená část obyvatelstva celé tři čtvrtiny populace.

V čase domácího klidu se snažíme dopřát si pocit komfortu: pohodlně se usadíme v křesle, na židli nebo pohovce a ponoříme se do stavu, který nazýváme odpočinkem. Ale pro páteř je to jen domnělý odpočinek. Přirozeně slabé zádové svaly páteř při takovémto „odpočinku“ nemohou podepřít. Místo toho, abychom páteři po celodenní práci dopřáli regeneraci, způsobuje takovéto „uvolnění“ zkreslení její přirozené křivky.

 

Změny, které přichází s věkem a nesprávnými návyky životního stylu

 
Stárnutí páteře je možné zpomalit

Staticko-dynamická zátěž na lidskou páteř vzrůstá díky její vertikální poloze, což způsobuje zrychlování jejího stárnutí. Negativní změny se u mnohých lidí projevují nejdříve na ploténkách, dokonce je můžeme pozorovat i u dvacetiletých.

Degenerativní změny v páteři se vysvětlují následujícím způsobem: Tlumení nárazů při chůzi, běhu, skákání se uskutečňuje na úkor meziobratlových plotének — chrupavkovitých vložek, nacházejících se mezi jednotlivými obratli. Chrupavčitá ploténka je vytvořena ze zevního fibrózního prstence a tekutého gelovitého jádra.

Fibrózní prstenec tlumí nárazy udržujíc gelovité jádro uprostřed obratle. Stárnutím vlákna fibrózního prstence slábnou, trhají se a vzdálenosti mezi obratli se zmenšují. Proto se tělesná výška člověka s věkem zmenšuje. Při natržení fibrózního prstence se tvoří trhliny, skrze které pak gelovité jádro „vylézá“. Takto vzniká vyhřeznutá ploténka. Sloupec obratlů uložených nad sebou pak vytváří páteřní kanál, ve kterém je uložena mícha. Z ní pak kostěnými otvory, tvořenými sousedním horním a spodním obratlem, vystupují nervové kořeny, dále se dělící na nervy, vedoucí až k jednotlivým tělesným orgánům.

Vyhřeznutá ploténka tlačí na nervové vlákno, dráždí jej a vyvolává tak zánět míšního kořene.

 

Upozornění!

Před zahájením cvičení na preventoru Evminova doporučujeme projít konzultací certifikovaného poradce Centra Evminova a fyzioterapeuta v Centru Evminova pro zdravá záda, a projít výukou doporučených cvičení pod vedením fyzioterapeuta anebo cvičitele zdravotní tělesné výchovy. V průběhu cvičení může poradce nebo fyzioterapeut korigovat doporučený program podle potřeby. Odborný tým vám v rámci stanovení programu nabídne:

Výběr a doporučení cvičení, jejich množství, velikost amplitud, doporučení druhu svalové zátěže (statické nebo dynamické cviky) a periodicita cviků.

Respektujte metodická doporučení odborného personálu, pokud jste se rozhodl pro některý z programů. Neaplikujte cvičební program, který byl určen pro někoho jiného, i když se vám zdá, že máte podobné symptomy, jako on. Každý člověk je vzhledem ke svým zdravotním obtížím unikátní, proto vyžaduje individuální přístup.

Pokud chcete se přihlásit na první trénink, vyplňte prosím tento formulář.     Zkus milon zdarma